Hvad er din formueplan?

Få mest muligt ud af dine investeringer og pensioner med tillidsfuld, personlig og 100% uvildig økonomisk rådgivning.

Book et gratis møde

I banken og hos pensionsselskabet møder du i virkeligheden en sælger – ikke en uvildig rådgiver – en sælger der skal sikre sin egen og instituttets økonomi igennem dine investeringer og opsparinger.

Derfor er der stor fare for, at du kommer til at betale alt for meget i gebyrer og ender med at foretage risikable lån og investeringer. Samtidig har den enkelte bank- eller pensionsrådgiver interesse i at promovere egne produkter – selv når det ikke er det bedste for dig.

I banken får du som hovedregel tilbudt bankens egne investeringsforeninger som formuepleje. Banken tjener flest penge på at henvise dig til deres egne investeringsforeninger og puljer. Derfor risikerer du ofte at komme til at betale for meget for at få din formue forvaltet gennem banken.

Du skal både betale henvisningsprovision til banken samt en højere løbende administrationsomkostning til banken i formuepleje, hvilket går ud over dit samlede afkast af formuen. De fleste investeringsforeninger du møder gennem banken er aktiv forvaltet. Her forsøger investeringseksperterne hele tiden på at slå markedet, “Benchmarket” ved at spekulere i at købe og sælge på de rigtige tidspunkter.

Den alternative løsning til disse aktive forvaltere er de passive indeksfonde. Her er strategien ganske enkel. Disse indeksfonde er spredt med investeringer over hele verden fra starten, og derved giver dig maksimal risikospredning i din formuepleje.