Priser

Første møde er helt uforpligtende og gratis.

Bestil et gratis møde

Bestil et gratis møde

Her drøfter vi hvilket konkret behov for uvildig økonomisk rådgivning du har.

Vi indhenter alle de relevante oplysninger på mødet.

Herefter udarbejder vi en samarbejdsaftale samt en undersøgelsesfuldmagt, hvor det tydeligt vil fremgå hvilke rådgivningsydelser vi har aftalt og prisen for rådgivningen.

Timeprisen udgør 2.050 kr.

Læs mere om vores tre rådgivningspakker:

Du kan i flere tilfælde opnå fradrag for vores vederlag:

Hvis du er selvstændig kan du fratrække vores vederlag som en driftudgift over dit regnskab.

Ofte er prisen for min rådgivning en meget lille del af den samlede økonomiske gevinst du opnår ved at modtage rådgivning fra os.