Aftale med Copenhagen airtaxi

Copenhagen airtaxi

Vi indgår i et samarbejde til fordel for kommende trafikflyverelever hos Copenhagen airtaxi.

Tilbud om uvildig økonomisk rådgivning til trafikflyveeleverne:

Rådgivningspakken koster 5.000 kr. + moms og indeholder følgende:

  • Gennemgang af aktuelle budget (her sikres at vi får alle udgiftsposterne med, og får lavet et så realistisk og bæredygtigt budget som muligt)
  • Gennemgang af aktuelle forsikringspakke (hvilke forsikringer er aktuelle at tegne?) pris og betingelser gennemgås. (indhentning af tilbud på tværs af markedet- sikrer de bedste løsninger til markedets bedste priser)
  • Indhentning af lånetilbud fra bankerne – gennemgang af disse
  • Evt. deltagelse i møde med banken med forhandling om priser og betingelser omkring finansieringspakken (aftales)
  • Fastlæggelse af økonomisk plan for de kommende 5 år (hvad skal der økonomisk fokuseres på de næste 5 år)

Læs mere om de kommende tratikflyverelever på deres hjemmeside:

http://aircat.dk/pilotuddannelse/trafikflyveruddannelser-fly/atp-a-integreret-pilotuddannelse

logo