Samarbejdspartnere

Vi indgår i samarbejde for at yde vores kunder den bedste service. Herunder et samarbejde med Copenhagen Airtaxi, som Vi indgår i et samarbejde til fordel for kommende trafikflyverelever hos Copenhagen airtaxi. Tilbud om uvildig økonomisk rådgivning til trafikflyveeleverne: Rådgivningspakken koster 5.000 kr. + moms og indeholder følgende: Gennemgang af aktuelle budget (her sikres at vi får alle udgiftsposterne med, og får lavet et så realistisk og bæredygtigt budget som muligt) Gennemgang af aktuelle forsikringspakke (hvilke forsikringer er aktuelle at tegne?) pris og betingelser gennemgås. (indhentning af tilbud på tværs af markedet- sikrer de bedste løsninger til markedets bedste priser) Indhentning af lånetilbud fra bankerne – gennemgang af disse Evt. deltagelse i møde med banken med forhandling om priser og betingelser omkring finansieringspakken (aftales) Fastlæggelse af økonomisk plan for de kommende 5 år (hvad skal der økonomisk fokuseres på de næste 5 år) Læs mere om de kommende tratikflyverelever på deres hjemmeside: http://aircat.dk/pilotuddannelse/trafikflyveruddannelser-fly/atp-a-integreret-pilotuddannelse Derudover har vi formet et samarbejde med PØR, som udbyder rådgivning indenfor gæld og gældsanering. Fokus på privatøkonomi er vigtigt i forbindelse med integrationen af etniske minoriteter. For PØR – Privatøkonomisk Rådgivning og Foredrag er det vigtig, at personer med anden etnisk baggrund integreres bedst muligt i det danske samfund. Dette betyder, at deres hverdag kan blive mere velfungerende, og de kan nemmere bidrage til det danske samfund. Derfor har PØR desuden indgået et samarbejde med Esma Birdi og Institut for Integration, og vi vil i fællesskab arbejde for en bedre integration i Danmark. Læs mere om samarbejdet: https://www.privatøkonomiskrådgivning.dk/samarbejdspartnere/ http://inin.dk/samarbejdspartnere/ http://inin.dk/privatokonomi/