Formuepleje

Hvad er din formueplan?

Få mest muligt ud af dine investeringer og pensioner med tillidsfuld, personlig og 100% uvildig økonomisk rådgivning.

I banken og hos pensionsselskabet møder du i virkeligheden en sælger – ikke en uvildig rådgiver – en sælger der skal sikre sin egen og instituttets økonomi igennem dine investeringer og opsparinger.

Derfor er der stor fare for, at du kommer til at betale alt for meget i gebyrer og ender med at foretage risikable lån og investeringer. Samtidig har den enkelte bank- eller pensionsrådgiver interesse i at promovere egne produkter – selv når det ikke er det bedste for dig.

I banken får du som hovedregel tilbudt bankens egne investeringsforeninger som formuepleje. Banken tjener flest penge på at henvise dig til deres egne investeringsforeninger og puljer. Derfor risikerer du ofte at komme til at betale for meget for at få din formue forvaltet gennem banken. Du skal både betale henvisningsprovision til banken samt en højere løbende administrationsomkostning til banken i formuepleje, hvilket går ud over dit samlede afkast af formuen. De fleste investeringsforeninger du møder gennem banken er aktiv forvaltet. Her forsøger investeringseksperterne hele tiden på at slå markedet, "Benchmarket" ved at spekulere i at købe og sælge på de rigtige tidspunkter.

Den alternative løsning til disse aktive forvaltere er de passive indeksfonde. Her er strategien ganske enkel. Disse indeksfonde er spredt med investeringer over hele verden fra starten, og derved giver dig maksimal risikospredning i din formuepleje.

shutterstock_143940817.jpg

Disse passive og mere gennemsigtige indeksfonde følger det såkaldte "Benchmark" og er langt billigere i forvaltning sammenlignet med de aktiv forvaltede investeringsforeninger. Der bliver løbende målt hvilke forvaltere som klarer sig bedst på markedet. Flere undersøgelser har vist, at under 5 % af de aktive forvaltere slår Benchmark pga. af dygtighed - til gengæld er disse langt dyrere at benytte sig af i sin formuepleje.

Du kan typisk spare mellem 1- 2,5% af din opsparing/depot om året ved at vælge disse billige indeksfonde fremfor de investeringsforeninger banken tilbyder dig. Vi taler altså en årlig besparelse på typisk mellem 10 - 25.000 kr. pr. million i forvaltning. Penge som er med til at sikre dig en bedre pension på sigt. 

Hvis du vil have mest muligt ud af dine investeringer, din pensionsopsparing og din formue i det hele taget er det afgørende, at du får kvalificeret rådgivning om det, der er bedst for dig og ikke bedst for banken.

Vores rådgivning er 100 pct. uvildig da vi ikke modtager nogen form for provision eller har nogen økonomisk interesse i at henvise til specifikke banker eller formueforvaltere. Vores rådgivning er udelukkende baseret på at give dig den mest kompetente økonomiske rådgivning - 100% uvildigt!

Uvildigraad rådgiver udelukkende om investering af dine pensionsmilder. Har du behov for investeringsrådgivning i øvrigt, henviser vi til eksterne godkendte finansielle rådgivere.

Vi henviser til eksterne uafhængige professionelle formuerådgivere med rådgiverlicens fra Finanstilsynet.

Book et gratis økonomimøde nu, og se hvor meget du kan spare i formuepleje. Klik her